Bộ Lưu Điện(UPS) Up Selec


UPS Up Selec On-line 3 phase 20KVA

Công suất : 20 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 30KVA

Công suất : 30 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 40KVA

Công suất : 40 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha
UPS Up Selec On-line 3 phase 50KVA

Công suất : 50 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 60KVA

Công suất : 60 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 80KVA

Công suất : 80 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha
UPS Up Selec On-line 3 phase 100KVA

Công suất : 100 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 120KVA

Công suất : 120 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 160KVA

Công suất : 160 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha
UPS Up Selec On-line 3 phase 240KVA

Công suất : 240 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 320KVA

Công suất : 320 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 500KVA

Công suất : 400 - 500KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha
UPS Up Selec On-line 3 phase Hi-Frequency 10KVA

Công suất : 10 KVA
Công nghệ Hi-Frequency
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 phaUPS Up Selec On-line 3 phase Hi-Frequency 15KVA

Công suất : 15 KVA
Công nghệ Hi-Frequency
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 phaUPS Up Selec On-line 3 phase Hi-Frequency 20KVA

Công suất : 20 KVA
Công nghệ Hi-Frequency
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha


Số sản phẩm #  
Kết quả 21 - 35 của 35

Tư Vấn Trực Tuyến

 

Facebook Page