Bộ Lưu Điện(UPS) Up Selec


UPS Up Selec Off-line 500VA

Công suất : 500 VA
Thời gian lưu : 5 - 20 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờUPS Up Selec Off-line 650VA

Công suất : 650 VA
Thời gian lưu : 3 - 10 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờUPS Up Selec Off-line 750VA

Công suất : 750 VA
Thời gian lưu : 3 - 10 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờ
UPS Up Selec Off-line 1000VA

Công suất : 1000 VA
Thời gian lưu : 5 - 20 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờUPS Up Selec Off-line 1500VA

Công suất : 1500 VA
Thời gian lưu : 5 - 20 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờUPS Up Selec Off-line 2000VA

Công suất : 2000 VA
Thời gian lưu : 3 - 10 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờ
UPS Up Selec Off-line 2500VA

Công suất : 2500 VA
Thời gian lưu : 3 - 10 phút
Thời gian nạp : tối đa 8 giờUPS Up Selec On-line 1000VA

Công suất : 1000 VA
Thời gian lưu : 10 - 20 phút
Thời gian nạp : 5 giờ đạt 90%UPS Up Selec On-line 2000VA

Công suất : 2000 VA
Thời gian lưu : 10 - 20 phút
Thời gian nạp : 5 giờ đạt 90%
UPS Up Selec On-line 3000VA

Công suất : 3000 VA
Thời gian lưu : 10 - 20 phút
Thời gian nạp : 5 giờ đạt 90%UPS Up Selec On-line 6000VA

Công suất : 6000 VA
Thời gian lưu : 10 - 20 phút
Thời gian nạp : 5 giờ đạt 90%UPS Up Selec On-line 10KVA

Công suất : 10.000 VA
Thời gian lưu : 10 - 20 phút
Thời gian nạp : 5 giờ đạt 90%
UPS Up Selec On-line Hi-Frequency Rack Mount 19"

Công suất : 1 - 10KVA
Công nghệ Hi-frequency
Rack MountUPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 10KVA

Công suất : 10 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 phaUPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 15KVA

Công suất : 15 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha
UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 20KVA

Công suất : 20 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 phaUPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 30KVA

Công suất : 30 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 phaUPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 40KVA

Công suất : 40 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha
UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 50KVA

Công suất : 50 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 phaUPS Up Selec On-line 3 phase 10KVA

Công suất : 10 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha

Số sản phẩm #  
Kết quả 1 - 20 của 35

Tư Vấn Trực Tuyến

 

Facebook Page