Biến Áp Truyền Thống


UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 10KVA

Công suất : 10 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha



UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 15KVA

Công suất : 15 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha



UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 20KVA

Công suất : 20 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha




UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 30KVA

Công suất : 30 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha



UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 40KVA

Công suất : 40 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha



UPS Up Selec On-line in 3 phase out 1 phase 50KVA

Công suất : 50 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha




UPS Up Selec On-line 3 phase 10KVA

Công suất : 10 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 20KVA

Công suất : 20 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 30KVA

Công suất : 30 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha




UPS Up Selec On-line 3 phase 40KVA

Công suất : 40 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 50KVA

Công suất : 50 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 60KVA

Công suất : 60 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha




UPS Up Selec On-line 3 phase 80KVA

Công suất : 80 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 100KVA

Công suất : 100 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 120KVA

Công suất : 120 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha




UPS Up Selec On-line 3 phase 160KVA

Công suất : 160 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 240KVA

Công suất : 240 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



UPS Up Selec On-line 3 phase 320KVA

Công suất : 320 KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha




UPS Up Selec On-line 3 phase 500KVA

Công suất : 400 - 500KVA
Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha



  • «« Đầu
  • « Trước
  • 1
  • Sau »
  • Cuối »»


Số sản phẩm #  
Kết quả 1 - 19 của 19

Tư Vấn Trực Tuyến

 

Facebook Page